Ja, ik wil
meer weten!

Bedrijfsprocessen verbeteren en automatiseren door Informatiemanagement

In deze studie kijken we naar de uitdagingen waar informatiemanagers en stakeholders van bedrijfsprocessen in Europa mee worden geconfronteerd, en hoe ze daarmee omgaan. Daarbij zetten we de implementatiegraad van bestaande oplossingen af tegen geplande oplossingen (benchmarking) en bekijken we het selectie- en aanschafproces. Bovendien vergelijken we de huidige types van leveranciers en besteden we aandacht aan een eventuele toekomstige overstap naar een andere leverancier. Verder nemen we systeemintegrators, de uitbesteding van services, implementatie in de cloud en de implicaties van de GDPR (General Data Protection Regulation) onder de loep.